About.

HABITABLE IS A MALMÖ BASED DESIGN AND INTERIOR STUDIO BY INTERIOR DESIGNER THERÉSE GIZA

”Habitable har fokus på inredning för hem, företag samt lösningar på trädgård och utemiljöer.
En mix mellan design och funktion för att skapa personliga, rumsliga upplevelser”

How I work.

How I work.

Fas 1.

I uppstarten av alla projekt gäller det att skapa en gemensam förståelse för vad jobbet inkluderar och att få en känsla av hur jag kan uppnå era önskemål.

Fas 2.

Den andra fasen innefattar en genomgång av material så som grova ritningar, designboards, färg- och texturprover för att säkerställa att vi är på rätt spår och att ni känner er säker på att projektet går i förväntad riktning.

Fas 3.

I den sista fasen sker överlämnandet av det färdiga projektet. När överlämningen är klar kan ni bestämma om ni vill fortsätta med genomförandet av projektet själva, eller så kan vi fullfölja arbeta tillsammans. 

Efter önskemål gällande hjälp kring färdigställande av projekt meddelas ny offert.